Til toppen

Miljø og Sertifisering

 

MILJØFYRTÅRN, Foynland Storkjøkken var tidlig ute med å sertifisere seg som en Miljøfyrtårnbedrift. Sertifiseringen innebærer at vi har gjennomgått alle interne rutiner vedr Helse Miljø og Sikkerhet.
Våre innkjøp er innenfor Etisk Handel, dvs at alle våre leverandører er vurdert strengt mht Helse, Miljø og Sikkerhet. Tar dette på alvor og har gode arbeidsrutiner for sine ansatte.

RENAS, med medlemskap i Renas ivaretar Foynland Storkjøkken sin produsent og importøransvar ihht Avfallsforskriftens kapittel 1. Renas er landets ledende EE- returselskap, og med vårt medlemskap samler Foynland Storkjøkken inn anselige mengder EE-avfall som leveres til Returselskapene. Med 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere over hele landet ivaretar RENAS produsentansvaret til rundt 3000 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.


GRØNT PUNKT medlemskapet sikrer at emballasje som medlemmene setter ut på markedet blir samlet inn og gjenvunnet – Vi tar miljøansvar!


STARTBANK
er en forhåndsgodkjenning av bedriften til entreprenørbransjen for større leveranser til private og offentlige byggeplasser. Skatte attester, forsikringer, bekreftelser på HMS og regnskap er registrert og godkjent.


BFSN
er vår bransjeforening som skal samle vår bransje til felles etiske mål. Vi har felles salgs og leveringsbetingelser, og BFSN arbeider for at bransjen skal være en seriøs og sikker leverandør for dere som kunder.